U zoekt een advocaat?

De term advocaat hoort u waarschijnlijk vooral voorbij komen wanneer iemand een wetsovertreding heeft gemaakt. Iemand die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, kan namelijk beroep doen om op een advocaat. Advocaten verdedigen in dit geval de verdachte. Advocaten zijn altijd partijdig en zij spreekt altijd in het belang van de ingehuurde partij. Een advocaat wordt echter niet alleen ingehuurd wanneer iemand een strafbaar feit heeft ondergaan, maar bijvoorbeeld ook bij scheidingen, letselschade of bij onterecht ontslag. Wat advocaten precies doen, welke rechtsgebieden er zijn en wat de prijzen zijn van een advocaat leest u hieronder.

Wat doet een advocaat?

Een advocaat, ofwel een rechtsgeleerde, is geschoold op juridisch vlak en verleent dan ook juridische hulp aan particulieren of bedrijven. Advocaten kunnen cliënten adviseren over contracten, maar zij houden zich voornamelijk bezig met het verdedigen in een rechtszaal. Advocaten zorgen ervoor dat u er niet alleen voor staat. Advocaten moeten altijd partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk handelen, omdat zij lid zijn van de Nederlandse orde van advocaten. Een advocaat werkt voor cliënten, bestudeert stukken en pleit bij de rechtbank. Een rechtsgeleerde discussieert veel en is veel in gesprek met mensen.

Bij strafzaken praat een advocaat veel met zijn cliënt. Dit doet hij om er achter te komen wat er gebeurd is volgens de cliënt. Ook legt de rechtsgeleerde uit aan de cliënt welke stappen er zullen worden genomen. In de rechtszaal houdt een rechtsgeleerde een pleidooi, waarin hij uitlegt waarom de cliënt iets wel of juist niet heeft gedaan. Bij civiele procedures, bespreekt een advocaat met de cliënt welke juridische mogelijkheden er zijn. Bij civiele procedures staan twee burgerlijke partijen tegenover elkaar. De advocaat bekijkt in dit geval of het zinvol is om een rechtszaak te beginnen of geeft aan dat het een verloren zaak is. Als er een rechtszaak wordt aangespannen zal de advocaat zijn cliënt verdedigen. Advocaten onderhandelen in dit geval met de tegenpartij over een oplossing.

Rechtsgebieden

In Nederland zijn er verschillende rechtsgebieden te onderscheiden. Een rechtsgeleerde is gespecialiseerd in één (of meerdere) rechtsgebieden. De verschillende rechtsgebieden zijn: arbeidsrecht, civielrecht, contractenrecht, goederenrecht, huurrecht, letselschade, personen- en familierecht, bestuursrecht, strafrecht, ondernemingsrecht, vreemdelingenrecht en incassorecht.

letselschade advocaat

Letselschade

Letselschade is de geestelijke of lichamelijke schade die iemand heeft opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een medische fout. Het kan zijn dat een ander verantwoordelijk is voor deze letselschade. In dit geval kan degene die letselschade heeft opgelopen recht hebben op letselschadevergoeding. Een letselschadeadvocaat kan deze persoon helpen bij het verhalen van de vergoeding. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat hoeft in eerste instantie geen geld te kosten. Veel advocatenbureaus werken, net als Sloof Advocaten, op basis van no-cure, no-pay. Dit betekent dat de hulp in eerste instanatie gratis is. Wanneer inderdaad blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade, dan moet hij/zij ook de letselschadeadvocaat van tegenpartij betalen.

Incassobureay

Incassorecht

Het incassorecht is het buitengerechtelijk innen van geldvorderingen. Het gaat hier om zaken waarbij een partij bepaalde rekeningen niet betaald heeft, oftewel een wanbetaler. Een incassobureau kan in dit geval juridisch stappen ondernemen. Een incassobureau heeft echter geen wettelijke status. Een incassobureau kan bijvoorbeeld dreigbrieven sturen. Als iemand niet reageert op de brieven kan er een deurwaarder in worden gezet. Een deurwaarder heeft meer mogelijkheden dan een incassobureau. Zo kan een deurwaarder een dagvaarding uitbrengen, een woning ontruimen of beslag leggen op iemand zijn woning. Een incassobureau kan kosten in rekening brengen voor haar werk. Dit is een vast bedrag of percentage van de schuld. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Veel bedrijven, maar ook particulieren, hebben wel eens last gehad van een wanbetaler. Mocht u hier nou ook last van hebben dan kunt u contact op nemen met Incassobureau Pro. Dit is een landelijk netwerk die u in contact brengt met diverse incassobureaus bij u in de buurt.

Prijzen

Het advocatuur kent geen vaste prijzen. Elke advocaat bepaalt zelf hoeveel hij vraagt voor een bepaalde zaak. De prijs van een advocaat kunt u in een eerste gesprek met de rechtsgeleerde bespreken. Zo voorkomt u discussie achteraf. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor financiële overheidssteun. In dit geval betaalt de overheid een deel van de kosten. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u in het eerste gesprek bespreken. De meeste advocaten berekenen de prijs aan de hand van het aantal gewerkte uren aan uw zaak. Het aantal uren wordt dan keer het uurtarief gedaan. Het uurtarief kan per advocaat flink uiteenlopen: van €100, – per uur tot meer dan €500, – per uur. Sommige advocaten spreken echter ook een vaste prijs van te voren af. Om goed inzicht te houden in de kosten, kunt u maandelijks een uren- en kostenoverzicht aanvragen bij uw advocaat.