Arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrechtadvocaat helpt werkgevers en werknemers met arbeidsrechtvraagstukken. Doordat er regelmatig wijzigingen zijn in het arbeidsrecht (denk aan politieke besluiten bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe wetten voor flexwerkers en zzp’ers), is het zaak voor advocaten om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Het arbeidsrecht voor u als werkgever

Als werkgever kunt u op diverse terreinen binnen het arbeidsrecht advies nodig hebben of bijstand in een juridische procedure. Zowel werkgevers, van grote, internationaal opererende ondernemingen tot kleine zelfstandigen, als werknemers kunnen een beroep doen op de advocaten van de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht. Onze advocaat arbeidsrecht en juristen adviseren werkgevers en werknemers sinds 1997.

De arbeidsovereenkomst

Voor u als werkgever is het van groot belang om aan uw werknemers een arbeidsovereenkomst voor te leggen die enerzijds tegemoetkomt aan uw wensen, maar anderzijds ook voldoet aan de eisen van de wet. Een van de specialisten is lid van De Orde van Vlaamse Balies. Zodoende bent u als werkgever en als werknemer gegarandeerd van een adequaat advies, op het allerhoogste niveau. Wij staan al jarenlang werknemers en werkgevers bij en is op de hoogte van de actuele regels binnen het arbeidsrecht.

Wij beheersen alle aspecten binnen het arbeidsrecht en staan zowel werkgevers als werknemers bij. Omdat werknemers in Vlaanderen vroeger op grote schaal werden uitgebuit door werkgevers, heeft de politiek een groot aantal wetten en regels opgesteld waar iedereen zich in België aan moet houden. Het arbeidsrecht bestaat uit talloze regels en wetten, maar uiteindelijk komt het erop neer dat de werkgever en werknemer wettelijk verplicht zijn om zich goed te gedragen ten opzichte van elkaar.

Op het moment dat een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, valt hun relatie in juridische zin onder het arbeidsrecht.Ze kunnen op gespannen voet staan met competitierecht dat alleen voor collectieve arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers een uitzondering maakt op de marktregels die kartels verbieden.

Zie M. De Vos, European Social Dialogue and European Competition Law: an Inherent Contradiction?, in: M. De Vos (red.), A Decade Beyond Maastricht: The European Social Dialogue Revisited, Den Haag: Kluwer Law International 2003; Johnston & Land-Kazlauskas 2018.

Het arbeidsrecht gaat over de regels en wetten die gelden in de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Daarom haalde de advocaten de vergoeding naar voren: voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst volgde de werknemer in het buitenland een werkgerelateerde cursus op kosten van de werkgever.

Proeftijd in een arbeidscontract

Tijdens de proeftijd gelden de reguliere regels van het ontslagrecht niet en kan zowel de werkgever als de werknemer op ieder gewenst moment de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Aan de andere kant staat onze arbeidsrecht advocaat regelmatig werknemers bij die in het kader van een reorganisatie worden ontslagen. Vindt een werknemer dat hij onterecht is ontslagen, dan kan hij een vordering instellen bij de kantonrechter wegens kennelijk onredelijk ontslag. De advocaten arbeidsrecht hebben ruime ervaring met het adviseren en zo nodig procederen voor zowel werknemer als werkgever.

Handig: Verplichtingen van de werkgever aan de werknemer op Belgie.be

Als werknemers in de toekomst hun eigen werkgever zullen worden, kunnen vakbonden werknemersbescherming bieden via coöperaties waarin mensen zich kunnen verenigen voor verzekering

Frankrijk kent al de ‘coopérative d’activité et d’emploi‘: zie wet nr. 2014-856 van 31 juli 2014; J.-Y. Kerbourc’h & E. Prouet, Les tiers dans la relation de travail: entre fragmentation et sécurisation, France Stratégie, Note d’analyse 2018, nr. 65. Als Werk 4.0 mens en machine versmelt, kunnen vakbonden ijveren om die versmelting niet alleen productief maar ook kwalitatief te maken: een agenda voor menselijke en inclusieve robotisering.

C. Degryse, Shaping the world of work in the digital economy, ETUI Foresight Brief 2017. Het collectieve arbeidsrecht betreft de regels ter bescherming van de werknemersbelangen en de werkgeversbelangen. Zo kunnen onze advocaten u niet alleen terzijde staan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maar ook in het geval van een conflictsituatie tussen werkgever en werknemer weten zij hoe tijdig en adequaat te handelen.

Nieuwe CAO?

Ook een werkgever kan gebruik maken van een arbeidsrecht advocaat, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over een nieuwe CAO [Externe link] Dat betekent dat een arbeidsrecht advocaat zeker niet alleen aan conflictbemiddeling doet. Het arbeidsrecht is het geheel van regels dat van toepassing is op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon.

Daarom heeft de praktijk zowel werkgevers als werknemers of zelfstandigen als klant. Werkgevers en werknemers kunnen tegengestelde belangen hebben, maar de wettelijke regels zijn voor iedereen gelijk. Omdat we zowel voor werkgevers als werknemers werken zijn we bovendien in staat goed op de strategieën van de wederpartij in te spelen.

Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich onder andere bezig met zaken als ontslag (individueel en collectief), ontslag op staande voet en ontbindingsprocedures, beëindiging bij ziekte, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsovereenkomsten (detachering, freelance, ZZP’ers etc.), medezeggenschap, collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), arbeidsrechtelijke problemen bij bedrijfsovergang (fusies, overnames en outsourcing), ambtenarenrecht en aansprakelijkheid van directieleden.

Nuttig om te lezen: De EU en het arbeidsrecht [op de website van de Europese Commissie].